Denný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 5 minút.

Minimálna teplota :- 60 °C
Maximálna teplota :22 °C
Priemerná teplota :11 °C
Aktuálna teplota :- 59 °C

Týždenný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 30 minút.

Minimálna teplota :- 10 °C
Maximálna teplota :12 °C
Priemerná teplota :41 °C
Aktuálna teplota :- 5 °C

Mesačný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledné 2 hodiny.

Minimálna teplota :- 59 °C
Maximálna teplota :0 °C
Priemerná teplota :11 °C
Aktuálna teplota :- 63 °C

Ročný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 24 hodín.

Minimálna teplota :- 7 °C
Maximálna teplota :11 °C
Priemerná teplota :59 °C
Aktuálna teplota :- 10 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 79.6°C, nameraná 9. 7. 2017, o 17:20

Minimálna teplota: -72°C, nameraná 22. 1. 2018, o 17:40

Legenda

Kladná teplota (nad 0°C) je zobrazená červenou farbou.

Záporná teplota (pod 0°C) je zobrazená modrou farbou.