Denný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 11 °C
Priemerná teplota : 7 °C
Aktuálna teplota : 8 °C

Týždenný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 15 °C
Priemerná teplota : 7 °C
Aktuálna teplota : 8 °C

Mesačný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledné 2 hodiny.

Minimálna teplota :- 67 °C
Maximálna teplota : 16 °C
Priemerná teplota :4.5 °C
Aktuálna teplota : 9 °C

Ročný priebeh rosného bodu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 24 hodín.

Minimálna teplota :- 66 °C
Maximálna teplota : 17 °C
Priemerná teplota :5 °C
Aktuálna teplota : 6 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 26.6°C, nameraná 30. 6. 2012, o 7:10

Minimálna teplota: -23.6°C, nameraná 4. 2. 2012, o 0:10

Legenda

Kladná teplota (nad 0°C) je zobrazená červenou farbou.

Záporná teplota (pod 0°C) je zobrazená modrou farbou.


Aktualizované : Štvrtok, 18. október 2018 o 20:45.