Denný priebeh rosného bodu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 5 minút.

Minimálna teplota :- 60 °C
Maximálna teplota :24 °C
Priemerná teplota :23 °C
Aktuálna teplota :- 60 °C

Týždenný priebeh rosného bodu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 30 minút.

Minimálna teplota :- 38 °C
Maximálna teplota :8 °C
Priemerná teplota :42 °C
Aktuálna teplota :- 11 °C

Mesačný priebeh rosného bodu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledné 2 hodiny.

Minimálna teplota :- 60 °C
Maximálna teplota :0 °C
Priemerná teplota :14 °C
Aktuálna teplota :- 63 °C

Ročný priebeh rosného bodu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer rosného bodu za posledných 24 hodín.

Minimálna teplota :- 12 °C
Maximálna teplota :11 °C
Priemerná teplota :60 °C
Aktuálna teplota :- 14 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 30.2°C, nameraná 31. 7. 2014, o 14:20

Minimálna teplota: -67.3°C, nameraná 7. 4. 2019, o 3:10

Legenda

Kladná teplota (nad 0°C) je zobrazená červenou farbou.

Záporná teplota (pod 0°C) je zobrazená modrou farbou.