Rozložná a Gočaltovo

Začíname

Kdesi padlo rozhodnutie pripojiť ďalšie 2 obce do našej siete. Nakúpil sa materiál, zohnala sa správna partia, objednalo slnečné počasie, a ideme na to....

Tieňový pracovník

Načo sú tie hadice?

Tlačíme

Časť kabeláže bude vedená pod zemou. Preto jemný a drahý ethernetový kábel Cat.6 musíme niečím chrániť. Poslúžila gumová záhradná hadica.

Kde je?

Gumová hadica má dĺžku 20m. Často sa stalo, že kábel sa v nej zasekol. Posledné metre boli kondične extrémne namáhavé kvoli treniu.

Vyrovnaj!

Hadica musí byť napnutá.


Tesnenie

Každý spoj medzi hadicami musí byť vodotesne uzavretý. Základ tvorí odolná lepiaca páska, na ktorú nanesieme vulkanizačnú izolačnú vrstvu.

Namotané

Po vtlačení kábla do hadice ho odkladáme, jeho veľký deň príde až neskôr. Dvom chlapom dáva riadne zabrať.

Bez prúdu?

Prípravné práce na retranslačnom bode chrbticového spoja. Absenciu elektrickej energie kompenzujeme zapožičanou elektrocentrálou.

Máme ho!

Kábel je vnútri budovy, čaká na svoje prvé zapojenie.

Pokládka

Pokračujeme v ukladaní kábla do zeme.


Tam svietime!

Do tej malej budovy vo veľkej diaľke budeme posielať signál siete LetNet 5GHz spojom point-to-point. Vzdialenosť je presne 3828m.

Montujeme

Kábel je uložený, pokračujeme inštaláciou bezdrôtovej techniky. Jeden spoj do Rozložnej (vľavo), druhý na chrbticový spoj do Paškovej a Kunovej Teplice.

Zameriavanie

Presné zameranie koordinujeme zo strechy.

Do Rozložnej

Plná parabolická anténa s priemerom 38cm a ziskom 23dBi. Používame horizontálnu polarizáciu.

Do letNet-u

Odbočku od chrbtice realizujeme malou, 10dBi panelovou anténkou, úplne postačujúcou na cca 400m spoj. Tiež používame horizontálnu polarizáciu a pásmo 5GHz.


Zapájanie

Koaxiálne vedenia od antén privádzame k zariadeniu.

Je to správne?

Kvoli šetreniu elektrickej energie používame jedno 2-rádiové zariadenie v režime dual-bridge. Technik po sebe kontroluje správnosť zapojenia antén a napájania.

Hotovo

Skupina brigádnikov siete LetNet pred nespojazdneným retranslačným bodom v Paškovej.

Odbočka

Vytvárame odbočku od chrbticového spoja do Kunovej Teplice. Na 50cm balkónovú konzolu montujeme rovnakú panelovú anténu.

Osádzanie

Na namontovanú konzolu osádzame samotnú anténu.


Kontrola

Na kotrolu smerovosti si jeden odborník nevystačí.

Rozložná

Ďalší retranslačný bod. Vrchná časť budovy tvorí ideálne miesto s ideálnou viditeľnosťou na oba smery. Na foto smer na Paškovú...

Druhá strana

Na smer do Gočaltova je použitá menšia, iba 18dBi plná parabolická anténa s priemerom 30cm. Taktiež je použité 5GHz pásmo a horizontálna polarizácia.

Okom antény

Pohľad z "anténnej perspektívy" na protiľahlú stranu. Dymové signály neznámeho pôvodu však znemožnujú viditeľnosť retranslačného bodu v Paškovej.

Kabeláž

Podpredseda siete Letnet sa s vypätím všetkých svojich síl snaží prevŕtať stenou, aby vytvoril otvor pre koaxiálnu kabeláž od antény k zariadeniu.


Zapojené

Technik BFT kontroluje správnosť zapojenia.

Cieľ

Konečná stanica pre signál siete LetNet. Zo strechy tejto bytovky bude signál distribuovaný do obce. Ďalej sa už s chrbticou niet kam pohnúť :)

Sektorovka

Distribúcia signálu v obci Gočaltovo bude realizovaná sektorovou anténou v pásme 5GHz so ziskom 16dBi a vyžarovacím uhlom 90°

Pokrytie

Nastavenie pokrytia obce vyžarovacím uhlom.

Ťahaj!

Ďalej inštalujeme kabeláž pre diaľkové napájanie vysielacieho, ako aj retranslačného zariadenia, tzv. PoE. Práca blízko okraja strechy je nebezpečná.


Zapájame

Všetka kabeláž je privedená na jedno centrálne miesto, kde sa zapojí do zariadenia na príjem a distribúciu signálu.

Posledný

Technik siete si vzal na starosť osadenie posledného a najdôležitejšieho kábla. Po tomto zapojení sa obcou prvý krát rozľahne signál siete LetNet...

Vodotesnosť

Každý vysokofrekvenčný spoj je potrebné vodotesne zaizolovať kvôli stratám. Voda totiž pohlcuje elektromagnetické žiarenie a mení ho na teplo.

Poistka

...aby sa to náhodou nerozmotalo :)

Hotovo

Pohľad na neúplnú časť obce, už pokrytej našim signálom. Nasledujú zložité a zdĺhavé nastavovania a merania počas skúšobnej prevádzky v tejto odľahlej časti siete LetNet....