Internet konektivita

Spúšťame!

Pripravuje sa historicky prvé spojenie s providerom...

Druhá strana

Aj u providera treba nainštalovať smerovú anténu pre privátnu linku na Internet. Práce s veľkou konštrukciou v okne na
3. poschodí sú však oveľa náročnejšie.

Hotovo!

Detailný pohľad na prvú anténu privátnej linky k providerovi.
Technológia 2.4 GHz,
anténa mala zisk 19 dBi.

Zdola...

Cez túto anténu sa naša sieť prvýkrát pripojila do siete Internet.
Písal sa rok 2004.

Elektronika

Prvý AccessPoint privátnej linky mal dnes už smiešnu prenosovú rýchlosť:
11 Mbps. Pôvodne spolupracoval s routerom, ktorý sme neskôr z konfigurácie vypustili.


Končíš!

S pribúbajúcimi WiFi užívatelmi stúpa aj rušenie, preto musíme nainštalovať novú anténu z užším vyžarovacím uhlom. Historicky prvá anténa teda doslúžila...

Zlepšujeme

Masívnu konštrukciu novej antény sme zložili na zemi, kde sú podmienky oveľa lepšie ako "v okne".

Osádzanie

Novú anténu bolo potrebné nasmerovať ešte presnejšie. Tiež sme zvolili opačnú polarizáciu ako je na prístupových bodoch. Zdá sa to jednoduché, ale výška mení podmienky...

Aj u nás

Podobný proces trebalo zopakovať aj na našej strane. Pôvodná anténa si aj po skončení "služby" našla svojich priaznivcov :)

Smerovanie

Všimnite si vzdialenosť noclahárne. Presnosť je velmi podstatná, rozhodujú doslova milimetre. A to všetko bez špeciálnych meracích prístrojov a zameriavačov.


Hotovo

Spoločná foto zúčastneních brigádnikov pred "naštartovaným" internetom :)
Zľava: Gabix, Miko, Igor.

Stále nestačí

Áno, opäť musíme zrýchliť, opäť modernizujeme. Pôvodný 2,4 GHz systém prestáva stačiť, nasadzujeme 5 GHz!

Obojsmerne!

Na linku do internetu používame 2-žiaricové antény, a využívame tak plne duplexný prenos.

Zase štelujeme

Anténa je osadená, už len opät nasmerovať. Tentokrát musíme ešte presnejšie, nakoľko použité antény majú extrémne malý vyžarovací uhol. Pomáhame si vodováhou a presným okom technika :)

Zase aj tam

Aj u providera musíme použiť rovnakú anténu ako na našej strane. Vľavo pôvodná 5 GHz anténa, ktorej osádzanie na miesto 2,4 GHz pôvodnej antény nebolo fotograficky zdokumentované :(


Aj tu smerujeme

Práca vo výške a osadený kryt žiariča sťažuje podmienky pre čo najpresnejšie nasmerovanie. Naštastie sa to podarilo.

Finále

Záverečné utiahnutie skrutiek, úprava kabeláže, a Full-Duplex prenos na Internet môžme spustiť. Nameraná kapacita spoja bola 4MB/s, a latencie sa pohybujú pod 2ms. Paráda :) Pôvodnú anténu aj s konzolou teda môžme demontovať.

ALCOMA

Tentokrát to nie je ani tak o zvýšení rýchlosti, ako o zvýšení kvality pripojenia našej siete k Internetu. Profesionálny, 24GHz PtP Full Duplex spoj s nízkymi latenciami pri plnom zaťažení. Max. kapacita je 384Mbps. Montáž začína ako obvykle - u Igora v garáži :)

Naša strana

Po kompletizácii nových antén osadíme jednu z nich na strane LetNetu. Prebieha demontáž pôvodného 5GHz spoja na Internet.

Dáta & napájanie

Ako prvé zapájame ethernet kábel Cat7e, cez ktorý prúdia dáta aj napájanie samotnej vonkajšej jednotky. Zariadenie disponuje dvomi gigabitovými portami. Prebieha uchytenie kábla vo vodotesnej káblovej priechodke.


Dvojitá ochrana

Pre lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom je tento ethernet kábel umiestnený do chráničky.

Krimpovanie

Jednotlivé páry vodičov zapájame do zarezávacích konektorov. Montážne práce vykonáva samotný zástupca výrobcu, za čo mu od nás patrí veľká vďaka a uznanie, a to nielen za pracovný prínos pre našu sieť.

Zapojené

Po zapojení kabeláže do vonkajšej jednotky je aj s chráničkou upevnený o konzolu. Vykonávame základné nastavenie smerovosti. Finálne doladenie spoja bude až po osadení protistrany.

U mně dobrý!

Vonkajšia jednotka na našej strane je osadená. Ostáva ju už len oživiť - napájaním.

10" pozícia

Nepotrebný 10" patchpanel z čias prehistorických typov accesspointov vytvorí priestor pre nevyhnutnú súčasť nového spoja - chránenú zásuvku.


Chránená zásuvka

Funguje ako "zlučovač" dát a napájania do jedného ethernet kábla. Zároveň slúži ako prepäťová ochrana pre vonkajšiu jednotku. Momentálne sú dáta & napájanie ešte nezapojené, čaká sa na "druhú stranu".

Druhá strana

Kvôli umiestneniu sme si prenajali profesionálov so zdvíhacou plošinou.

Demontáž panelky

Pre obtiažny prístup a komplikovanú montáž z okna sme vtedy kvôli rozmerom a hmotnosti zvolili panelovú anténu pre pásmo 5GHz. Teraz bude ale všetko inak...

Ready

Skompletizovaná anténa a vonkajšia jednotka pripravená na osadenie...

Osádzanie

Po nakrimpovaní jednotky sa môže celý komplet osadiť a nahrubo nasmerovať.


Smerovanie

Finálne smerovanie sa na tejto strane vykonáva voltmetrom - úroveň napätia je vypočítaná podľa dĺžky spoja a bude dosiahnutá pri dôkladnom a jemnom nastavení na hlavný lalok vyžarovacej charakteristiky parabolickej antény. Vyžarovací uhol: 3,6°

Hotovo

Po zapojení dátového kábla do chránenej zásuvky aj na strane nášho providera sa Internet v sieti LetNet rozbieha na dosiaľ nevídané rýchlosti a odozvy. Vlastnosti tohto spoja predčili naše očakávania, už prvé minúty prevádzky prinášali svoje ovocie...