Plešivec - metalické časti siete

Počiatok všetkého...

V tento sychravý novembrový deň sa začala výstavba chrbtice našej siete, začal sa stavať LetNet!
Písal sa rok 2002.

...rybačka?

Pri premosťovaní panelákov 341 a 342 sme si pomáhali rybárskou udicou. Keď neberú ryby, ťaháme aspoň kábel :)

Jedine pod atiku !

Upevnenie sieťového kábla je pod atikou strechy, kde ho nevidno a kde nezmokne.
S montážou je to ale trocha horšie...

Bezpečnost práce

Zvyšný nosný oceľový drôt radšej stočíme, aby sme si pri zakopnutí zbytočne zo strechy "nezalietali".

Uzemnenie

Nosný oceľový drôt je uzemnený o bleskozvod. Lepšie riešenie v daných podmienkach však neexistuje...


Pauza

...tam kde jeden maká, dvaja oddychujú :)
Príjemné novembrové posedenie pod anténou....

Príprava

Jeden z prvých členov LetNet-u sa chystá prehodiť udicou paneláky. Pokusov má veľa, panelák má mnoho okien :)

Naťahovačky

Najprv natiahneme nosný oceľový drôt. Potom "lov udicou" zopakujeme a natiahneme samotný ethernet kábel...

Nitovanie

Sieťový kábel sme na nosný drôt upevňovali nitovaním každých 40cm. Presne! :) Spotrebovali sme veľa síl, a stovky nitov.

Uffffff

V chladom počasí dalo nitovanie zabrať. V pozadí stojí zatiaľ nečinne sa prizerajúci súčasný podpredseda združenia.


Skoro v cieli

Záverečné upevňovanie sieťového kábla pod atiku na bytovke č. 343. Máme obavy, či 131 metrový kábel bude fungovať...

Záverečná

"Základný kameň" je položený. Spoločné foto zakladateľov a prvých členov siete LetNet.
Zľava: Jožo, Miko,
dole: Rado, Peťo.

Letná 698

Kabeláž na bytovke Letná 698 - 700 je vedená na oceľovom drôte, 30cm nad povrchom strechy. Natiahli sa stovky metrov...

Vyústenie

Odtiaľto idú všetky káble cez "vodotesný kryt" priamo do WiFi serverovne - toho času ešte bez WiFi antén...

Cez záchod do bytu

Detail na prívod káblov k jednotlivým užívateľom. Je vedený cez vetranie odpadovej šachty.


Chrbtica

Premostenie sietí na Letnej ulici 698 a 343 - polovica celej chrbticovej siete. 127 metrov ethernet kábla...

Pripájanie

Pridávanie ďalšieho kábla pri pripájaní dalších užívateľov v paneláku na Letnej 338. Opäť chladné počasie...

Vťahovanie

Postupným ťahaním sa k pôvodnej kabeláži pridá ďalší kábel. Ak by sa počas vťahovania pretrhol, pomôžú len hasiči z DHZ :)

Odbočka z chrbtice

Montáž kabeláže k užívateľom v bytovke na Letnej 339. Zrazu chce mať každý LetNet :) Po Plešivci ťaháme kilometre káblov.

Áno, do zeme!

Najideálnejší spôsob kabeláže - nikomu nezavadzia, nikoho neruší. Problém je len s výkopovými prácami a tvrdým terénom.


Premostenie

Prepojenie panelákov 340 a 342 je tiež realizované pod zemou. Vytvorenie otvorov v betónových základoch nás potrápil...

Výkopové práce

Najpoctivejší užívatelia - uprednostnili Ethernet pred WiFi a vyhli sa nedostatkom súvisiacich s bezdrôtovou technológiou.
Pri tomto pripájaní sa vytvoril rekord v dlžke sieťového kábla - 151m!

Náročný terén

Zložité podmienky, tvrdá zem, a ktomu chladné počasie. LetNet sa staval za každých podmienok.

Záťažový test

Každú jeseň skupina okrídlencov podrobuje kabeláž chrbtice našej počítačovej siete týmto náročným skúškam.

Stanica

Aj keď je to, čo sa topológie siete týka, WiFi časť sektora LETNET-1, budeme ťahať metaliku. Vzduchom letí prvé klbko samonosného ethernet kábla, ktorý má okrem štyroch krútených párov na komunikáciu aj nosný oceľový drôt.


Rozhlas

Našťastie už nefunkčné vedenie obecného rozhlasu.

Druhá strana

Kábel máme prehodený, začíname ho španovať.

Prekážka

V ceste novonatiahnutého sieťového kábla sme narazili na živú prekážku - strom. Zásah do prírody je vylúčený, musíme dúfať v symbiózu týchto dvoch nových "susedov"...

Ťahaaaaaj!

Pre prípravu kotvenia je potrebné sieťový kábel primerane napnúť. Silné pnutie namáha kotviace spony, slabé umožní káblu neželaný pohyb, najmä za vetra.

Kotvenie

Na protiľahlej strane finišujú práce s upevnením kábla.


Wait please...

Kábel je natiahnutý, z jednej strany ukotvený. Pri napínaní kábla je potrebná účasť dvoch ľudí. Na okraji strechy je nebezpečné ho silno napínať a zároveň manipulovať s tvrdým a neohybným nosným drôtom.

Koľko dáme?

Prebiehajúce dohady o dĺžke kábla, ktorú ponecháme pre ďalšie použitie. Počítame iba s malou rezervou, nakoľko cena samonosného kábla je výrazne vyššia oproti obyčajnému, odpad si nemožeme dovoliť..

Kotvenie

Po oddelení oceľového nosného drôtu od samotného ethernetového kábla prebieha samotné kotvenie - namotanie nosného drôtu o kotviacu sponu. Spoj musí byť pevný, nakoľko bude vystavený silnému namáhaniu zo strany prírody.

Pôvodná mašina

Súčasné zastaralé zariadenie nahradíme novým, mladším, atraktívnejším. Samozrejme je reč o WiFi technike :)

WiFi prípojka

Detail na AP a switch vo "vodotesnom obale". Samozrejme, jednalo sa o dočasné riešenie kvôli meškaniu tovaru.


Kotviaca spona

Na streche jedného z panelákov minisídliska na Železničnej ulici upevňujeme kotviacu sponu samonosného UTP kábla.

Vodotesný obal

Oproti pôvodnému obalu je tento skutočne vodotesný, stupeň krytia: IP68. V tejto krabici bude umiestnený switch s vývodmi k užívateľom. Kabeláž bude vedená voľne na streche kvôli neexistujúcim stupačkám v týchto bytovkách.

Zapájame

Oživovanie metalických rozvodov. Na snímke aj obmenená WiFi prípojka, s rýchlosťou až 130Mbps.

Elektrina

Zariadenia napájame diaľkovo, vzhľadom na bezpečnosť je použité malé napätie. No a niekedy je potrebný konektor nutné prispôsobiť použitému zariadeniu, taktiež výberom zdroja kompenzovať straty vo vedení.

Izolujeme

S chiorurgicky čistými rukami izolujeme elektrický spoj pre napájanie switcha :) Po dokončení elektroinštalácie môžeme novovybudovanú metalickú sieť minisídliska na Železničnej ulici v Plešivci oživiť...