Plešivec - WiFi

Prvé WiFi

V tejto skrinke sa nachádzalo historicky prvé zariadenie na bezdrôtovú počítačovú komunikáciu v sieti LetNet.
Bol ním pripojený prvý počítač na vzdialenosť 300m.

Okupanti

Skrinku okupovali aj nesvaní hostia, ktorí sa bránili pri likvidácii zariadenia v rámci modernizácie a inštalácie prístupového bodu.
Našťastie, LetNet zvíťazil :)

Bojovníci

Víťazi. Nebezpečné osy sme zlikvidovali, pokračujeme inštaláciou prvého prístupového bodu pre obyvateľov Plešivca.

Prvá konzola

Oski a Igor inštalujú prvú konzolu pre všesmerovú anténu. Písal sa rok 2004, táto konzola je osadená dodnes, a drží sa na nej už tucet antén...

Prvá anténka

Podpredsedove zmiešané pocity sa jasne dajú čítať z jeho tváre. S WiFi sme vtedy nemali žiadne skúsenosti, nikto nevedel, ako to vôbec skončí...


Centrum

Naša prvá WiFi anténa je osadená, už len menšie konfigurácie na strane servera a WiFi v Plešivci môžme spustiť.
Neskôr bola nahradená sektorovými anténami, a nainštalovaná v obci Pašková, kde dodnes spoľahlivo funguje...

Prvá anténa

Pohľad na historicky prvú WiFi anténu v sieti LetNet.
V tom čase nás bolo sotva 50 užívateľov, a boli sme bez Internetu...

Ďalšie a ďalšie

S rozvojom a dostupnosťou WiFi technológie začal počet členov geometricky stúpať. Museli sme pôvodnú všesmerovú anténu nahradiť tromi sektorovými a rozložiť tak vyťaženie prenosu dát. Na obrázku prípravné práce, sektrové antény so ziskom 16 dBi s príslušensvom.

V plnom prúde

Montáž sektoroviek prebieha naplno. Napriek chladému počasiu to ide rýchlo. A keďže v čase tejto montáže sme už boli pripojení na Internet, tlačili nás aj nedočkaví užívatelia sediaci doma za počítačom a otvoreným browserom....

Hotovo

Sektorovky sú uchytené a nasmerované. Všetko ešte na pôvodnom stožiari, kde sú antény ešte pod bleskozvodom...


Opäť zmeny!

Posledný pohľad na pôvodnú konfiguráciu stožiara s anténami. O chvíľu bude všetko inak, všetko bude nové.

Uhol pohľadu

V pozadí sú už pripravené nové komponenty pre wifistov v Plešivci. Na mieru zhotovená oceľová konzola, značkové antény, nízkoútlmová vysokofrekvenčná kabeláž, bleskoistky... To všetko pre kvalitný signál a stabilnú prevádzku našej siete.

Začíname

Podpredseda sa ako prvý pustil do demontáže. Asistuje a spolupracuje aj náš technik...

Pavučina

Spleť káblov je potrebné rozmotať a po jednom vytiahnuť všetky von. Potom sú na rade antény.

Ťahaj!

Rokmi zahrdzavená konzola nás potrápila. Nevedeli sme ju "odlepiť" od hlavného držiaka.


Podarilo sa!

Antény sú už dole, 4 roky služby majú za sebou, čaká ich zaslúžený odpočinok na smetisku :)

Príprava

Pred osadením novej konzoly s anténami najprv "na zemi" nastavíme ich spávny sklon.

Rýchlo!

Uhol vyžarovania je prednastavený konzolou. Práce musia prebiehať veľmi rýchlo, nedočkaví užívatelia letnetu čakajú :)
Navyše, aj tentokrát nás tlačilo nepriaznivé počasie v podobe letnej búrky...

Osádzanie

Niekoľko kilogramová konzola s anténami dala zabrať. Chýbalo pár centimetrov živej výšky :)

Smerovanie

Keďže je uhol medzi anténami pevný, je dôležité správne nastaviť vyžarovací uhol. Teraz "točíme" všetkými anténami naraz. Každý obyvateľ Plešivca musí mať signál, každá anténa musí vyžarovať správnym smerom...


Káblovanie

Túto pavučinu sme už spravili my! :) Sú to nové vysokofrekvenčné káble k anténam.

Zapájanie

Každú anténu treba aj správne pripojiť. Prípadné omyly by sa hľadali veľmi ťažko. Dôraz dávame na označenie, tiež na jemnosť práce. Konektory sú veľmi jemné, žiadny kábel sa nesmie zalomiť, usporiadanie musí byť prehľadné...

Full Duplex

Súčasťou práce bola aj výmena smerovej antény do Gem. Hôrky za novú, dvojžiaričovú. Spojazdnili sme tak plne duplexný prenos do tejto obce, s nameranou kapacitou spoja 4,7 MB/s.

Kabeláž

Detail na dôkladne a prehľadne zapojenú vysokofrekvenčnú kabeláž. Dali sme si záležať :)

Piati mušketieri

Pohľad zdola na tri nové sektorová antény pre pásmo 2,4 GHz, pod nimi dve sektorové pre 5 GHz.


Hotovo

Záverečné foto troch brigádnikov.
Zľava: Beefto, Igor, Miko.
Na streche už končíme, pokračujeme s prácami vo WiFi serverovni. Čaká nás zapájanie bleskoistiek, pigtailov, a veľa iných lahôdok...

Revízia

Niekoľkokrát ročne podrobujeme všetky prístupové body prísnym kontolám.

Technik či revízor?

Kontroluje inštaláciu antén a opravuje prípadné drobné poškodenia spôsobené vplyvom počasia.

Premiestňujeme

Na súčasný stožiar sa už s našimi WiFi anténami nezmestíme, musíme expandovať na jeho suseda.

Osádzame

Trocha sme ho oslobodili od starých a nepoužívaných TV antén. Sektorová anténa LETNET-2 pre pásmo 5 GHz je už osadená, prebieha montáž parabolickej Point-to-Point antény k minisídlisku na Železničnej ulici.


Žiarič

Do nasmerovanej paraboly je potrebné vložiť mikrovlnový žiarič, ktorý je zároveň aj aktívnym prvkom antény. Potom je potrebné spoj doladiť, pomocou PC a diagnostických nástrojov.

Finito

Antény sú ozadené, ostáva nahodiť protiľahlú stranu spoja na Železničnú.

Druhá strana

Na strane bytovky na Železničnej ulici montujeme konzolu, na ktorej bude osadená protiľahlá parabolická anténa. Veterné počasie a "satelitné prekážky" dávajú zabrať...

Ladenie

Prebieha osádzanie a ladenie protiľahlej antény. Minimálny a zároveň dostatočný vysielací výkon, vysoká smerovosť paraboly - základ pre vysokorýchlostný spoj k tejto časti obce.