Gemerská Hôrka

Tak už aj tu!

LetNet prekračuje hranice Plešivca. Začíname pripájať Gemerskú Hôrku.

Prístupový bod

Osádzanie všesmerovej
12 dBi antény na komíne obecného úradu.

Nedostatočný

188 cm "živej výšky" len
tak-tak stačilo na uchytenie novej všesmerovky.

Osadené

Po uchytení antén je ešte potrebné upevniť aj koaxiálne napájacie káble.

Private

Aj anténu prívátnej linky treba riadne zapojiť, a neskôr presne nasmerovať.


Kde je dierka?

...a hlavne tie koaxiálne káble treba cez nejaký otvor prestrčiť pod strechu k Accesspointom.

Upevňovanie

Záverečné uchycovanie koaxov, potom už len presne nasmerovať antény.

Smerovanie

Zdá sa to jednoduché, ale aj malá odchýlka spôsobuje veľmi veľké straty.

Vodováha

Tento užitočný nástroj nám pomôže nasmerovať anténu vo vertikálnom smere.

Končíme

Hotovo. Antény osadené a nasmerované. Už ich len zapojiť do accesspointov.


Samovražda?

Aj keď to na tejto "momentke" tak vyzerá, v skutočnosti sa ide vŕtať otvor pre káble. Zatiaľ len pre dve antény, neskôr ich bude trochu viac...

Srdce vysielača

Skrinka s accesspointami - základ všetkej komunikácie...

Celkový pohľad

Hlavná budova obce,
teraz už pokrytej signálom LetNet-u...

Detail

Detailný záber na naše veľdielo v Gemerskej Hôrke. Opäť prší...

Začiatok montáže 5 GHz

Pre veľký nárast užívateľov sme museli zvýšit kapacitu spoja nasadením 5GHz technológie. Pôvodnú anténu sme demontovali, osádzame novú parabolu.


Anténa v GH uchytená

Pri vyžarovacom uhle 6° je veľmi dôležité presné nasmerovanie, a samozrejme dôkladná aretácia. Anténa má veľký priemer a vyše 8 kilogramov...

Nové srdce LetNetu v GH

Pôvodná skrinka s modernizovanými "vnútornosťami". Kapacita
5 GHz spoja dosahuje okolo 2,5 MB/s, HalfDuplex. Latencie sú pod 3ms.

Hotovo....

Pohľad na novonamontovanú 5 GHz smerovú anténu so ziskom 24 dBi. V pozadí pôvodná všesmerová.

Výmena u nás

Príprava na demontáž pôvodnej 2,4 GHz antény, ktorá spájala G. Hôrku s Plešivcom. Na tento úkon sa poctivo pripravoval osobne podpredseda združenia.

Zahraničný pozorovateľ

"Veľvyslanec" z G. Hôrky osobne kontroluje uchytenie vysokofrekvenčných káblov, smerovosť antény a správny moment aretačných skrutiek...


Posledné úpravy

Záverečná kontrola, a 54 Mbps prenos do Gemerskej Hôrky môžme spustiť...

Jedna dole, tri hore

Sektorové antény montujeme už aj tu! Najprv všetky tri osadíme na stožiar...

Nastavenie

Pre spávne vyžarovanie je potrebné vhodne nastaviť sklon sektoroviek.

Rozmiestnenie

Aby sme mohli antény správne rozmiestniť, museli sme pretŕčajúce závitové tyče odpíliť.

Už len kabeláž

Hotovo. Antény sú upevnené a nasmerované. Už ich len pripojiť k Accesspointom.


Nová skrinka

Antény v GH sú na špičkovej úrovni, ale so skrinkou pre AP je to úplne inak.
Musíme zhotoviť novú.

Pôvodná skrinka

Do pôvovodnej skrinky pre plánované 2 AP sme ich dočasne museli dať až 4, vrátane napájania.

Detail na bordel

Pohľad zblízka na "prehľadne" usporiadané AP. O prehrievaní radšej ani riadok :)

Cvak!

Nová skrinka je osadená, starú už môžme odpojiť a presunúť do jej nového domova - Paškovej.

Konečne nová

Pohľad na naozaj prehľadne zapojenú skrinku s AP. Všetko vodotesné, dokonalá ventilácia...


Už je dole

Ani sme nestihli zapnúť fotoaparát, a podpredseda už "zvesil" pôvodnú smerovú anténu.

Úchyty

Nová anténa má viacbodové uchytenie. Všetci pevne veríme, že táto nová dvojžiaričová anténa naplní očakávania každého letneťáka v Gemerskej Hôrke. Veď kapacita spoja vyše 4 MB/s cez wifi je úctyhodná...

Osadené

Provizórne uložená nová anténa. Ideme nastavovať smer a sklon.

Libela

Opäť trošku švindlujeme. Pomáha nám vodováha. Detail hovorí o precíznosti...

Vyššie

Sektorovky posúvame ešte o 30cm vyššie, kde predtým zaberala miesto všesmerovka.


Hotovo

Záverečné foto našej práce. Vysokopriepustný profesionálny prístupový bod.