Kunová Teplica

Centrála v Kunovej

Panelák pri SMZ, strojovňa výťahu. Práve tu bude prístupový bod pre celú Kunovú Teplicu.

Krátky vrták?

Masívne diery do panelu pre veľký počet káblových užívateľov dali zabrať. Vŕtalo sa z oboch strán.

Silnejšie!

V daždi trápiaci sa podpredseda pri vŕtaní dier príklepom. V pozadí komín závodu...

Začíname

Montáž samotnej WiFi techniky na streche paneláku v Kunovej Teplici.
Bohužiaľ, nakoniec aj tak všetko skončilo úplne inak ako sme si predstavovali, a ako sme všetko naplánovali...

Kulturista

Aretáciu všetkých skrutiek sme zverili tomu najpovolanejšiemu :) Revízny komisár v akcii...


Kabeláž

Pokračujeme inštaláciou vysokofrekvenčnej kabeláže.

Bridge

Dočasne bol použitý
2,4 GHz spoj s Paškovou.

Takmer hotovo

Teraz sa zapájajú už samotní klienti. Medziľudské spory nás však prinútili zmeniť umiestnenie prístupového bodu, čím sa situácia ohľadom pripojenia do siete LetNet skomplikovala...

Znova štelujeme

Vzhľadom na nízky, iba 12° vyžarovací uhol všesmerovej antény je problém s intenzitou signálu na 7.poschodí paneláku v Kunovej Teplici. Vzišla myšlienka pripojiť tento panelák z AP v Paškovej...

Ne ne, nedobre!

Bohužial, merania nevykazujú zlepšenie. Musíme použiť anténu s vyšším ziskom.


Nová anténa

Použili sme 24dBi anténu, miesto pôvodnej 19dBi.

Celé zle

Ani s väčsou anténou sa nepodarilo získať dostatočne kvalitný signál z Paškovej. Pripájame sa späť na prístupový bod do Kunovej Teplice. Asistuje ex-asistent LetNet-u, p.Gabriel...

Skontroluj!

Merania intenzity signálu konečne vykazujú dostatočné rezervy. Po ukončení kabeláže môžme opustit strechu paneláku ešte pred blížiacim sa lejakom...