Vidová

Začíname

Technik OZ LetNet ide na obhliadku plánovaného umiestnenia prístupového bodu vo Vidovej.

Schválené

Viditeľnosť na Plešivec je vynikajúca, začíname s montážou. Technik dozerá na bezpečnosť práce.

Príprava

Pred montážou našich zariadení bolo potrebné odstrániť pôvodnú nepoužívanú el. prípojku.

Pomaly cúvaj!

Niekoľko kilogramovú železnú elektrickú prípojku bolo nutné zniesť na zem s maximálnou opatrnosťou.

Príprava

Ešte na zemi prebieha kompletizácia konzoly. Taktiež je potrebné prispôsobiť uchytenie.


Nedobre!

Držiak konzoly je väčšieho priemeru, ako sme očakávali. S brúsením nám musí pomôcť ťažká technika, aby bolo možné celú konzolu s WiFi aparatúrou osadiť.

Skúška

Konzola má správny priemer a bude ju možné osadiť. Po tejto skúške ju môžme skompletizovať. Náročný terén a klasicky sychravé počasie nám dáva zabrať.

Osádzanie

Tejto dôležitej úlohy sa zmocnil podpredseda. Technik na zemi dozerá na bezpečné spojenie rebríkov :) Iným spôsobom by nebolo možné osádzať.

U nás

Montáž pokračuje v Plešivci na strane servera.

Kabeláž

K anténe privádzame FTP kabeláž aj s napájaním.


Nastavenie

Vzhľadom na veľkú vzdialenosť a potrebný vysoký zisk pre antény MIMO si tentokrát pomáhame uholníkom. Bez presného nasmerovania by boli v prenose vysoké straty.

Kde je Vidová?

V sychravom a zahmlenom počasí bolo problematické zamerať protiľahlý bod. Neomylný podpredseda však nastavil správny smer hneď na prvý pokus.
Roky praxe...

Hotovo

Záverečné doladenie, utiahnutie skrutiek, a spúšťame aj Vidovú!