Denný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 8 °C
Priemerná teplota : 7 °C
Aktuálna teplota : 8 °C

Týždenný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 25 °C
Priemerná teplota : 6 °C
Aktuálna teplota : 8 °C

Mesačný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota : 397 °C
Priemerná teplota : 17 °C
Aktuálna teplota : 8 °C

Ročný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledných 24 hodín.

Maximálna teplota : 76 °C
Priemerná teplota : 29 °C
Aktuálna teplota : 6 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 468°C, nameraná 6. 5. 2019, o 9:50

Minimálna teplota: 0°C, nameraná 1. 3. 2019, o 22:50