Denný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 41 °C
Priemerná teplota : 41 °C
Aktuálna teplota : 41 °C

Týždenný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 51 °C
Priemerná teplota : 42 °C
Aktuálna teplota : 41 °C

Mesačný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota : 54 °C
Priemerná teplota : 45 °C
Aktuálna teplota : 41 °C

Ročný priebeh teploty vykurovania v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vykurovania za posledných 24 hodín.

Maximálna teplota : 56 °C
Priemerná teplota : 34 °C
Aktuálna teplota : 41 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 70.8°C, nameraná 7. 11. 2011, o 7:35

Minimálna teplota: 18.5°C, nameraná 5. 5. 2011, o 23:25