Denný priebeh teploty prístupového bodu LETNET-KT

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty zariadenia za posledných 5 minút.

Maximálna teplota :36 °C
Priemerná teplota :25 °C
Aktuálna teplota :18 °C

Týždenný priebeh teploty prístupového bodu LETNET-KT

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty zariadenia za posledných 30 minút.

Maximálna teplota :40 °C
Priemerná teplota :27 °C
Aktuálna teplota :19 °C

Mesačný priebeh teploty prístupového bodu LETNET-KT

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty zariadenia za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota :38 °C
Priemerná teplota :22 °C
Aktuálna teplota :20 °C

Ročný priebeh teploty prístupového bodu LETNET-KT

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty zariadenia za posledných 24 hodín.

Minimálna teplota :- 3 °C
Maximálna teplota :29 °C
Priemerná teplota :11 °C
Aktuálna teplota :22 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 50.6°C, nameraná 22. 6. 2013, o 10:10

Minimálna teplota: -15.7°C, nameraná 8. 1. 2017, o 7:25

Legenda

Kladná teplota (nad 0°C) je zobrazená červenou farbou.

Záporná teplota (pod 0°C) je zobrazená modrou farbou.