Denný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 5 minút.

Maximálna teplota :41 °C
Priemerná teplota :24 °C
Aktuálna teplota :18 °C

Týždenný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 30 minút.

Maximálna teplota :42 °C
Priemerná teplota :25 °C
Aktuálna teplota :18 °C

Mesačný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota :40 °C
Priemerná teplota :20 °C
Aktuálna teplota :19 °C

Ročný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 24 hodín.

Minimálna teplota :- 5 °C
Maximálna teplota :27 °C
Priemerná teplota :10 °C
Aktuálna teplota :21 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 79.6°C, nameraná 9. 7. 2017, o 17:20

Minimálna teplota: -19.5°C, nameraná 9. 7. 2017, o 5:10

Legenda

Kladná teplota (nad 0°C) je zobrazená červenou farbou.

Záporná teplota (pod 0°C) je zobrazená modrou farbou.