Denný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 25 °C
Priemerná teplota : 16 °C
Aktuálna teplota : 11 °C

Týždenný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 37 °C
Priemerná teplota : 22 °C
Aktuálna teplota : 10 °C

Mesačný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota : 36 °C
Priemerná teplota : 21 °C
Aktuálna teplota : 10 °C

Ročný priebeh teploty vzduchu v Kunovej Teplici

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 24 hodín.

Minimálna teplota :- 7 °C
Maximálna teplota : 53 °C
Priemerná teplota : 11 °C
Aktuálna teplota : 25 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 43.3°C, nameraná 4. 7. 2012, o 9:05

Minimálna teplota: -18°C, nameraná 29. 12. 2010, o 5:50

Legenda

Kladná teplota (nad 0°C) je zobrazená červenou farbou.

Záporná teplota (pod 0°C) je zobrazená modrou farbou.


Aktualizované : Sobota, 23. jún 2018 o 6:20.