Denný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 44 °C
Priemerná teplota : 41 °C
Aktuálna teplota : 38 °C

Týždenný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 46 °C
Priemerná teplota : 38 °C
Aktuálna teplota : 38 °C

Mesačný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota : 46 °C
Priemerná teplota : 32 °C
Aktuálna teplota : 39 °C

Ročný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledných 24 hodín.

Maximálna teplota : 43 °C
Priemerná teplota : 29 °C
Aktuálna teplota : 43 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 46.6°C, nameraná 15. 6. 2019, o 19:50

Minimálna teplota: 21.1°C, nameraná 16. 10. 2018, o 8:05