Denný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 30 °C
Priemerná teplota : 30 °C
Aktuálna teplota : 30 °C

Týždenný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 31 °C
Priemerná teplota : 30 °C
Aktuálna teplota : 30 °C

Mesačný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota : 32 °C
Priemerná teplota : 31 °C
Aktuálna teplota : 30 °C

Ročný priebeh teploty vzduchu v hlavnej serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu v hlavnej serverovni
za posledných 24 hodín.

Maximálna teplota : 38 °C
Priemerná teplota : 28 °C
Aktuálna teplota : 30 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 36.8°C, nameraná 26. 8. 2011, o 20:40

Minimálna teplota: 22.5°C, nameraná 30. 12. 2010, o 7:20