Denný priebeh teploty vzduchu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 5 minút.

Maximálna teplota :34 °C
Priemerná teplota :23 °C
Aktuálna teplota :18 °C

Týždenný priebeh teploty vzduchu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 30 minút.

Maximálna teplota :38 °C
Priemerná teplota :26 °C
Aktuálna teplota :18 °C

Mesačný priebeh teploty vzduchu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota :38 °C
Priemerná teplota :20 °C
Aktuálna teplota :18 °C

Ročný priebeh teploty vzduchu v Plešivci

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu za posledných 24 hodín.

Minimálna teplota :- 5 °C
Maximálna teplota :28 °C
Priemerná teplota :11 °C
Aktuálna teplota :19 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 40.9°C, nameraná 4. 8. 2017, o 18:05

Minimálna teplota: -11.8°C, nameraná 23. 1. 2019, o 4:15

Legenda

Kladná teplota (nad 0°C) je zobrazená červenou farbou.

Záporná teplota (pod 0°C) je zobrazená modrou farbou.