Denný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 24 °C
Priemerná teplota : 24 °C
Aktuálna teplota : 24 °C

Týždenný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 24 °C
Priemerná teplota : 24 °C
Aktuálna teplota : 24 °C

Mesačný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota : 26 °C
Priemerná teplota : 24 °C
Aktuálna teplota : 24 °C

Ročný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledných 24 hodín.

Maximálna teplota : 36 °C
Priemerná teplota : 28 °C
Aktuálna teplota : 24 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 37.9°C, nameraná 6. 7. 2012, o 18:00

Minimálna teplota: 15.6°C, nameraná 24. 2. 2011, o 10:20