Denný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledných 5 minút.

Maximálna teplota : 31 °C
Priemerná teplota : 30 °C
Aktuálna teplota : 30 °C

Týždenný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledných 30 minút.

Maximálna teplota : 34 °C
Priemerná teplota : 32 °C
Aktuálna teplota : 30 °C

Mesačný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledné 2 hodiny.

Maximálna teplota : 34 °C
Priemerná teplota : 28 °C
Aktuálna teplota : 30 °C

Ročný priebeh teploty vzduchu vo WiFi serverovni

Zobrazovaná číselná hodnota je priemer teploty vzduchu vo WiFi serverovni
za posledných 24 hodín.

Maximálna teplota : 36 °C
Priemerná teplota : 27 °C
Aktuálna teplota : 31 °C

Rekordné hodnoty

Maximálna teplota: 40.3°C, nameraná 12. 8. 2015, o 16:10

Minimálna teplota: 17.1°C, nameraná 12. 12. 2016, o 15:05