Denný priebeh smeru vetra v Kunovej Teplici

Zobrazovaná grafická hodnota je priemer smeru vetra za posledných 24 hodín.

Týždenný priebeh smeru vetra v Kunovej Teplici

Zobrazovaná grafická hodnota je priemer smeru vetra za posledný týždeň.

Mesačný priebeh smeru vetra v Kunovej Teplici

Zobrazovaná grafická hodnota je priemer smeru vetra za posledný mesiac.

Ročný priebeh smeru vetra v Kunovej Teplici

Zobrazovaná grafická hodnota je priemer smeru vetra za posledný rok.

Legenda

- Severný vietor

90° - Východný vietor

180° - Južný vietor

270° - Západný vietor