Naša počítačová sieť

začala svoju prevádzku v roku 2001. Priaznivci a nadšenci počítačov a počítačovej komunikácie na Letnej ulici v Plešivci (od čoho sa odvíja aj samotný názov siete,
viď História), sa združili s cieľom vytvoriť vlastnú funkčnú lokálnu počítačovú sieť.

Zo zakladajúcich dvoch členov sa naša sieť rozrástla do terajších vyše 800 členov z obcí Plešivec, Gemerská Hôrka, Pašková, Kunová Teplica, Vidová, Rozložná a Gočaltovo.

Občianske združenie Sieť LetNet

sme založili za účelom inštitucionalizácie nášho združenia, ako nekomerčného
a neprofesionálneho poskytovateľa Internetu výhradne pre vlastných členov
na neziskovom základe, prostredníctvom svojpomocne budovanej počítačovej siete
(viď Stanovy, odsek Cieľ a činnosť).

Ponuka služieb

Pripojenie do počítačovej siete, ako aj poskytnutie nižšie uvedených služieb je financované z členského poplatku, ktorého výška závisí od rozsahu objednaných služieb (viď Poplatky a platby).

OZ LetNet si neúčtuje žiadne poplatky súvisiace s administráciou,
ani konfiguráciou zariadenia na strane klienta.


OZ LetNet pre svojich členov poskytuje nasledovné služby:

 • základné pripojenie do lokálnej počítačovej siete LetNet (bez internetu), ktoré zahŕňa prístup na server letnet.sk s využitím všetkých jeho služieb
 • časovo neobmedzený prístup do siete Internet s prenosovou rýchlosťou max. 300 Mbps (záleží od rýchlosti užívateľskej prípojky)
 • zvýhodnený prístup do siete internet pre viacero počítačov v jednej domácnosti
 • ľubovoľný počet emailových schránok v tvare nazov@letnet.sk s aktívnou antivírovou a antispamovou ochranou (bezplatne)
 • webhosting v tvare www.nazov.letnet.sk s kapacitou priestoru
  200 MB pre zdrojové dáta, na požiadanie aj ľubovoľná veľkosť priestoru (bezplatne)

Dostupnosť

siete LetNet je iba v obciach Plešivec, Gemerská Hôrka, Pašková, Kunová Teplica
Vidová, Rozložná, a Gočaltovo, so 100%-ným pokrytím obce.

 • káblové pripojenie s rýchlosťou 100 Mbps je možné iba v rámci Letnej ulice v Plešivci
 • WiFi pripojenie v pásme 5 GHz & 2,4 GHz MIMO 2T2R v Plešivci, Kunovej Teplici, Gemerskej Hôrke, Rozložnej a Gočaltove s rýchlosťou 130 Mbps
 • WiFi pripojenie v pásme 5 GHz vo Vidovej s rýchlosťou 54 Mbps
 • WiFi pripojenie v pásme 2,4 GHz MIMO 1T1R v Paškovej a Gemerskej Hôrke s rýchlosťou 65 Mbps
 • Členom OZ LetNet sa môže stať ktokoľvek, kto spĺňa kritériá podľa Stanov OZ LetNet (viď Stanovy, odsek Členstvo).

Ostatné služby

 • OZ LetNet je prevádzkovateľom kamerového systému
 • monitoruje meteorologické informácie (viď sekciu LetNet Meteo)
 • prevádzkuje verejný iRC server na vzájomnú komunikáciu
 • informuje obyvateľov o aktivitách v obciach, a pod.