História našej počítačovej siete

 • Naša počítačová sieť sa zrodila 1. 11. 2001 (k prvému úspešnému spusteniu došlo okolo 20:00...) Medzi jej zakladateľov patrí Ing. Jozef Gonda a Milan Komora. Ako prvý bol použitý 50 Ω koaxiálny kábel, neskôr bol nahradený STP káblom, čím sa zvýšila prenosová rýchlosť z 10 Mbit/s na 100 Mbit/s a bolo možné komunikovať vo Full Duplex móde.
 • Dňa 9. 11. 2002 sa začala výstavba premostenia sietí Letná 340 » Letná 343. Bol použitý 125-metrový STP kábel, upevnený väčšinou pod atikou strechy a 55m vo vzduchu na oceľovom drôte. Výstavba bola ukončená 10.11.2002 a 16.11.2002 bola táto sieť sprevádzkovaná.
 • Dňa 5. 09. 2003 sa začala rozsiahla výstavba siete Letná 698. Bolo použitých vyše 1000 metrov STP kábla a výstavba trvala niekoľko dní. Ako koncentrátor bol spočiatku použitý 24-potrový Fast Ethernet switch, ku ktorému bol neskôr pridaný ďalší 16-portový switch. Dňa 9.09.2003 bola táto sieť sprevádzkovaná.
 • Dňa 9. 09. 2003 bol do siete LetNet naištalovaný prvý "provizórny" server. Toho času výkonný iP233MHz plnil úlohu Samby a DHCP.
 • Dňa 16. 09. 2003 sa začala výstavba premostenia sietí Letná 343 » Letná 698. Bol použitý 128-metrový STP kábel, upevnený väčšinou pod atikou strechy a 65m vo vzduchu na oceľovom drôte. Ukončením tejto výstavby sa zároveň ukončila výstavba metalickej chrbtice siete LetNet.
 • Dňa 15. 01. 2004 bol do siete LetNet naištalovaný nový, výkonnejší server (iCeleron 2,4 GHz), ktorý na vysokej úrovni spĺňal všetky sieťové úlohy.
 • Dňa 10. 04. 2004 bol po dlhom nastavovaní a testovaní úspešne pripojený do siete LetNet prvý počítač prostredníctom WiFi. Jedná a sa historicky prvé bezdrôtové pripojenie v rámci siete LetNet, čím sa začala nová éra pripájania nových užívateľov a vzájomnej komunikácie.
 • Dňa 19. 06. 2004 bola namontovaná a sprevádzkovaná vertikálna všesmerová anténa so ziskom 12 dBi a s prenosovou rýchlosťou 11 Mbps, ktorá pokrývala signálom takmer všetky časti našej obce.
 • Dňa 5. 08. 2004 boli na Ministerstve vnútra v Bratislave schválené a zaregistrované stanovy Siete LetNet. Následne na to, dňa 13. 08. 2004 boli naše stanovy zaregistrované na Štatistickom úrade v Košiciach a bolo nám pridelené IČO. Touto operáciou sa stala Sieť LetNet občianskym združením.
 • Dňa 23. 08. 2004 došlo k prvému spustenie Internetu v našej lokálnej sieti! (skúšobná prevádzka). Tento deň je doposiaľ historicky najvýznamnejším dňom pre celú našu počítačovú sieť.
 • Dňa 1. 09. 2004 bol Internet sprevádzkovaný "naostro" s prenosovou rýchlosťou 256 kbps.
 • Dňa 1. 12. 2004 bola prenosová rýchlosť Internetu zvýšená na 512 kbps.
 • Dňa 20. 03. 2005 boli namontované a spojazdnené tri vertikáne polarizované sektorové antény,
  každá so ziskom 16 dBi. Týmto sme dosiahli kvalitné pokrytie celej obce našim signálom.
 • Dňa 1. 4. 2005 bola opäť zvýšená prenosová rýchlosť Internetu z pôvodných 512 kbps na 1024 kbps.
 • Dňa 1. 10. 2005 bola znovu výšená prenosová rýchlosť Internetu na dvojnásobok - 1984 kbps.
 • Dňa 22. 10. 2005 bol úspešne sprevádzkovaný prístupový bod počítačovej siete LetNet v obci Gemerská Hôrka, s prenosovou rýchlosťou 11 Mbps. Týmto krokom počítačová sieť LetNet prekročila hranice obce Plešivec.
 • Dňa 26. 11. 2005 bola vymenená skriňa serverovne za novú, ktorej rozmery a technické parametre sú vyhovujúce pre pripravovaný nový server.
 • Dňa 17. 12. 2005 bol do našej siete namontovaný profesionálny, vysokovýkonný dvojprocesorový server. Zároveň bola vykonaná rozsiahla prekonfigurácia štruktúry lokálnej siete, a operačného systému servera.
 • Dňa 23. 1. 2006 sme namontovali nové AccessPointy na všetky prístupové body v Plešivci so zvýšenou prenosovou rýchlosťou - 54 Mbps.
 • Dňa 18. 5. 2006 bol do serverovne osadený nový, 48-portový switch s gigabitovými výstupmi pre server a chrbticu metalickej časti siete (zakúpené vďaka grantu UNDP). Zároveň sa začala výstavba metalickej prípojky v panelovom dome Letná 337.
 • Dňa 3. 7. a 5. 7. 2006 bola na chrbticovú sieť do Internetu a Gemerskej Hôrky osadená nová, 5 GHz wifi technika, čím sa priepustnosť oboch sietí zvýšila na 54 MBps a výrazne poklesli časové odozvy. Zároveň bola v Gemerskej Hôrke zvýšená prenosová rýchlosť prístupového bodu na 54 Mbps.
 • Dňa 25. 11. 2007 bola namontovaná nová všesmerová anténa so ziskom 12 dBi pre pásmo 5 GHz, čím sme pre užívateľov v obci Plešivec vytvorili prvý prístupový bod v tomto pásme. Neskôr však bola nahradená sektorovou, kvôli nižšiemu vyžarovaciemu uhlu a tým pádom k efektívnejšiemu využitiu vyžiareného výkonu.
 • Dňa 17. 7. 2008 sme záhájili skúšobnú prevádzku Internetu s prenosovou rýchlosťou 30 Mbps. Zároveň sme nahradili súčasný 5 GHz spoj novými 2-žiaričovými anténami pre full-duplex spojenie s providerom. Dňa 30. 7. bola táto linka sprevádzkovaná "naostro", s nameranou kapacitou spoja vyše 4 MB/s.
 • Dňa 30. 10. 2008 sme namontovali ďalšiu 5 GHz sektorovú anténu v Plešivci, tentokrát pre sektor LETNET-2.
 • Dňa 27. 2. 2009 sme namontovali tri nové sektorové antény v Gemerskej Hôrke, každá so ziskom 12dBi a vyžarovacím uhlom 120°. Tým sme dosiahli 100%-né pokrytie tejto obce. O dva mesiace neskôr, 27. 4. 2009 sme tu osadili tiež novú skrinku pre accesspointy. Od tohto dňa je prístupový bod v Gemerskej Hôrke na profesionálnej úrovni.
 • Dňa 28. 5. 2009 sme do servera nainštalovali ďalší procesor, čím sme zvýšili jeho výkon na dvojnásobok.
  Zároveň boli nainštalované dva 2TB SATA pevné disky pre zálohu dát z kamerového systému.
 • Dňa 16. 7. 2009 sme kompletne modernizovali prístupový bod v Plešivci. Boli osadené všetky tri nové sektorové antény pre pásmo 2,4 GHz, bola vymenená vysokofrekvenčná kabeláž a osadený nový, masívny stožiar. Vo WiFi serverovni boli osadené bleskoistky. Zároveň bol sprevádzkovaný plne duplexný režim prenosu do Gemerskej Hôrky.
 • Dňa 17. 7. 2009 bola do našej siete pripojená obec Pašková a Kunová Teplica. Vytvorili sme najdlhší bezdrôtový spoj v našej sieti, vyše 6km v pásme 5GHz.
 • Dňa 12. 3. 2010 sme sprevádzkovali meteostanicu aj v obci Kunová Teplica. Okrem teplomera a vlhkomera tu bol tiež osadený aj anemometer.
 • Dňa 29. 5. 2010 sme našu počítačovú sieť opäť rozšírili pripojením obce Vidová. Po prvý krát sme použili technológiu MIMO (802.11n), a prístupový bod pre obec pracuje iba v pásme 5 GHz. Bola nameraná rekordná kapacita spoja Plešivec - Vidová: 52 Mbps!
 • Dňa 1. 7. 2010 sme navýšili rýchlosť internetu až na 50 Mbps.
  Zároveň sme pre zvýšenie kapacity spoja od providera nainštalovali novú WiFi technológiu na báze MIMO. Pri tejto inštalácii sme opäť prekročili rekordnú kapacitu spoja - až 67 Mbps!
 • Dňa 1. 9. 2011 bola do siete LetNet pripojená obec Gočaltovo. Spoj je realizovaný z obce Pašková dvomi retranslačnými bodmi a troma bezdrôtovými spojmi (434m, 3828m a 2432m) v pásme 5GHz.
 • Dňa 27. 11. 2011 bola sieť rozdelená zo 7 subnetov na 25, aplikovaním VLAN. Bol redukovaný počet sieťových adaptérov servera a bol nasadený prepínač CISCO 3750. Týmto sa sprehľadnila topológia siete a vytvorili voľné IP adresy pre nové zariadenia.
 • Dňa 29. 2. 2012 bolo dokončené rozdeľovanie siete na subnety. Bola rozdelená Gemerská Hôrka na 3 nezávislé subsiete, oddelený sektor LETNET-3G a 5GHz sektrory v Plešivci do samostatných podsietí. Taktiež metalická časť siete bola čiastočne prerozdelená do viacerých subsietí.
 • Dňa 9. 3. 2012 bolo sieti LetNet pridelených 32 ďalších verejných IP adries, ktorými sme mohli pripojiť do siete Internet každú lokálnu podsieť pod vlastnou verejnou IP adresou.
 • Dňa 25. 8. 2012 bola do hlavnej serverovne nainštalovaná klimatizačná jednotka.
 • Dňa 22. 3. 2013 bol opäť modernizovaný chrbticový spoj k providerovi. Tentokrát bol použitý plne duplexný spoj ALCOMA v pásme 24GHz s max. rýchlosťou 384Mbps. Kvalitný spoj s nízkymi latenciami a dostatočnou kapacitnou rezervou nám umožňuje naplno využívať zakúpenú internetovú konektivitu.

Najnovšie :

Dňa 17. 4. 2015 bol modernozovaný spoj z Paškovej do Kunovej Teplice. Prvý krát bola nasadená technológia pracujúca v štandarde 802.11ac. Pri 20MHz šírke kanála v 5GHz pásme sme vďaka modulácii 256QAM a nízkemu rušeniu dosiahli rýchlosť 75MB/s TCP pri stabilne nízkych latenciách do 5ms.