Rekordné hodnoty: Teplá úžitková voda

Maximálna teplota: 57.8°C, nameraná 30. 4. 2020, o 17:05

Minimálna teplota: 13.9°C, nameraná 20. 9. 2019, o 6:55Rekordné hodnoty: Vykurovacie médium

Maximálna teplota: 61.9°C, nameraná 7. 1. 2020, o 9:25

Minimálna teplota: 14.3°C, nameraná 20. 9. 2019, o 7:05