Rekordné hodnoty: Teplá úžitková voda

Maximálna teplota: 56.6°C, nameraná 9. 1. 2020, o 7:45

Minimálna teplota: 13.9°C, nameraná 20. 9. 2019, o 6:55Rekordné hodnoty: Vykurovacie médium

Maximálna teplota: 61.9°C, nameraná 7. 1. 2020, o 9:25

Minimálna teplota: 14.3°C, nameraná 20. 9. 2019, o 7:05