Rekordné hodnoty: Teplá úžitková voda

Maximálna teplota: 57.8°C, nameraná 30. 4. 2020, o 17:05

Minimálna teplota: 13.9°C, nameraná 20. 9. 2019, o 6:55Rekordné hodnoty: Vykurovacie médium

Maximálna teplota: 64.8°C, nameraná 10. 1. 2024, o 9:00

Minimálna teplota: 18.7°C, nameraná 17. 5. 2022, o 0:10