Rekordné hodnoty: Teplá úžitková voda

Maximálna teplota: 57.8°C, nameraná 30. 4. 2020, o 17:05

Minimálna teplota: 13.9°C, nameraná 20. 9. 2019, o 6:55Rekordné hodnoty: Vykurovacie médium

Maximálna teplota: 62.4°C, nameraná 4. 12. 2021, o 8:55

Minimálna teplota: 14.3°C, nameraná 20. 9. 2019, o 7:05