Rekordné hodnoty: Plešivec

Maximálna teplota: 28.8°C, nameraná 12. 9. 2019, o 14:20

Minimálna teplota: -3.1°C, nameraná 1. 11. 2019, o 6:30Rekordné hodnoty: Kunová Teplica

Maximálna teplota: 31.9°C, nameraná 5. 9. 2019, o 17:25

Minimálna teplota: -5.7°C, nameraná 1. 11. 2019, o 5:20