Rekordné hodnoty: Plešivec

Maximálna teplota: 28.8°C, nameraná 12. 9. 2019, o 14:20

Minimálna teplota: 6.8°C, nameraná 15. 9. 2019, o 5:45Rekordné hodnoty: Kunová Teplica

Maximálna teplota: 31.9°C, nameraná 5. 9. 2019, o 17:25

Minimálna teplota: 4.8°C, nameraná 15. 9. 2019, o 6:00