Rekordné hodnoty: Plešivec

Maximálna teplota: 35.6°C, nameraná 29. 6. 2020, o 11:55

Minimálna teplota: -8.9°C, nameraná 8. 1. 2020, o 7:40Rekordné hodnoty: Kunová Teplica

Maximálna teplota: 38.9°C, nameraná 25. 6. 2020, o 17:05

Minimálna teplota: -11°C, nameraná 7. 1. 2020, o 7:10