Rekordné hodnoty: Plešivec

Maximálna teplota: 30.3°C, nameraná 19. 5. 2020, o 12:05

Minimálna teplota: -8.9°C, nameraná 8. 1. 2020, o 7:40Rekordné hodnoty: Kunová Teplica

Maximálna teplota: 31.9°C, nameraná 5. 9. 2019, o 17:25

Minimálna teplota: -11°C, nameraná 7. 1. 2020, o 7:10