Rekordné hodnoty: Plešivec

Maximálna teplota: 37.7°C, nameraná 8. 8. 2020, o 16:40

Minimálna teplota: -8.9°C, nameraná 8. 1. 2020, o 7:40Rekordné hodnoty: Kunová Teplica

Maximálna teplota: 40.3°C, nameraná 9. 8. 2020, o 18:10

Minimálna teplota: -11°C, nameraná 7. 1. 2020, o 7:10