Rekordné hodnoty: Plešivec

Maximálna teplota: 37.7°C, nameraná 8. 8. 2020, o 16:40

Minimálna teplota: -16.2°C, nameraná 13. 2. 2021, o 6:25Rekordné hodnoty: Kunová Teplica

Maximálna teplota: 43.1°C, nameraná 23. 6. 2021, o 18:25

Minimálna teplota: -18.6°C, nameraná 13. 2. 2021, o 6:35