Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 31.8°C, nameraná 8. 9. 2019, o 18:45

Minimálna teplota: 29.3°C, nameraná 16. 9. 2019, o 6:25Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 28.4°C, nameraná 6. 9. 2019, o 14:15

Minimálna teplota: 26.8°C, nameraná 10. 9. 2019, o 8:30