Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 38.7°C, nameraná 5. 7. 2022, o 15:15

Minimálna teplota: 28.7°C, nameraná 19. 5. 2022, o 6:55Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 35.1°C, nameraná 1. 7. 2022, o 16:40

Minimálna teplota: 18.1°C, nameraná 10. 1. 2022, o 19:50