Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 35.4°C, nameraná 9. 8. 2020, o 21:50

Minimálna teplota: 26.1°C, nameraná 11. 3. 2021, o 11:35Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 32.6°C, nameraná 8. 8. 2020, o 16:35

Minimálna teplota: 19.3°C, nameraná 1. 2. 2021, o 16:45