Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 33.3°C, nameraná 28. 4. 2020, o 18:20

Minimálna teplota: 27.4°C, nameraná 19. 9. 2019, o 8:35Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 28.4°C, nameraná 6. 9. 2019, o 14:15

Minimálna teplota: 20.3°C, nameraná 18. 12. 2019, o 22:50