Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 35.1°C, nameraná 5. 7. 2020, o 20:05

Minimálna teplota: 27.4°C, nameraná 19. 9. 2019, o 8:35Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 31.6°C, nameraná 6. 7. 2020, o 15:35

Minimálna teplota: 20.3°C, nameraná 18. 12. 2019, o 22:50