Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 33°C, nameraná 2. 10. 2019, o 16:50

Minimálna teplota: 27.4°C, nameraná 19. 9. 2019, o 8:35Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 28.4°C, nameraná 6. 9. 2019, o 14:15

Minimálna teplota: 20.3°C, nameraná 18. 12. 2019, o 22:50