Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 35.4°C, nameraná 9. 8. 2020, o 21:50

Minimálna teplota: 27.4°C, nameraná 19. 9. 2019, o 8:35Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 32.6°C, nameraná 8. 8. 2020, o 16:35

Minimálna teplota: 20.3°C, nameraná 18. 12. 2019, o 22:50