Rekordné hodnoty: Hlavná serverovňa

Maximálna teplota: 33°C, nameraná 2. 10. 2019, o 16:50

Minimálna teplota: 27.4°C, nameraná 19. 9. 2019, o 8:35Rekordné hodnoty: WiFi serverovňa

Maximálna teplota: 28.4°C, nameraná 6. 9. 2019, o 14:15

Minimálna teplota: 22.8°C, nameraná 3. 11. 2019, o 7:15